Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Moje jméno a příjmení: ...................................................................................................

Moje adresa:  ...................................................................................................

Můj telefon a e-mail:  ...................................................................................................

 

Korespondenční Adresa:

Profinova Partners s.r.o. (IČ: 29444691)

Ráj svíček

Bohumínská 189/125

712 00 OstravaOstrava, 1.ledna 2017

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ......... jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu eshop.usostrava.cz s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo .............................. (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal(a) dne .........

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ......... korun a ......... korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ........., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem................................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupního dokladu